Proiect: „Concurs şcolar şi expoziţie de pictură, desen şi fotografie cu tema: „Basarabia pământ Românesc”

            Proiectul – „Concurs şcolar şi expoziţie de pictură, desen şi fotografie cu tema: Basarabia pământ Românesc” a fost deja derulat de către membrii Platformei Unioniste Acţiunea 2012 Bacău cu succes în anii trecuţi în cadrul Colegiului Naţional de Artă „George Apostu” – Bacău. Scopul proiectului este educarea tinerilor cu privire la adevarata lor istorie, pregătirea elevilor din învăţământul preuniversitar în spiritul valorilor civice naţionale, promovarea valorilor culturale ale neamului nostru, înnoirea morală a tinerilor şi formarea constiinţei de unitate naţională, combaterea violenţei şi conflictelor prin aprofundarea unor domenii şi teme relevante pentru formarea tinerilor  în spiritul valorilor umaniste, precum consecinţele celui de al doilea război mondial pentru ţările beligerante, represiunea comunistă şi rezistenţa anticomunistă.

 Acest proiect constă în:

–       organizarea unui concurs de artă pe diferite categorii (pictură, desen, fotografie, colaj, etc.) cu elevii  din cadrul unei instituţii şcolare ce va avea ca subiect problematica Basarabiei cu privire la  calitatea sa de provincie româneasca şi modul în care aceasta a ajuns sa fie ruptă din trupul României / unionism versus separatism / clişee, mituri şi prejudecăţi  prezente în cele două societăţi româneşti din România şi Republica Moldova în ceea ce priveşte imaginea uneia despre cealaltă / personalităţi care au susţinut şi au luptat în decursul istoriei pentru unirea Basarabiei cu România / efectele administraţiei ruseşti fie ea ţaristă sau bolşevică asupra populaţiei basarabene (politica de rusificare, ideologia moldovenismului, suferinţele de după al doilea război mondial ale populaţiei basarabene sub administraţia bolşevică, colonizarea Basarabiei cu populaţii alohtone – ruşi, ucrainieni, găgăuzi, bulgari, etc., distrugerea elitei basarabene, înlocuirea personalului român din administraţie cu personal rusesc, demonizarea poporului român ca popor diferit, duşman şi cu atitudine fascistă şi imperialistă faţă de populaţia Basarabiei). Lucrările vor fi evaluate de către un juriu format din cadrele didactice de specialitate din cadrul instituţiei de învăţământ şi membrii ai Platformei Unioniste Acţiunea 2012, atât din punct de vedere artistic, cât şi din punct de vedere al modului cum se încadrează în tema propusă, calităţii mesajului transmis şi impactului vizual-emoţional potenţial asupra publicului. Lucrările selecţionate de juriu vor fi premiate într-un cadru festiv;

–      Organizarea unei expoziţii cu lucrările realizate de către elevi, într-un spaţiu adecvat din punct de vedere al mărimii şi accesibilităţii către publicul potenţial şi pe o perioadă cât mai îndelungată posibil. De asemenea, evenimentul va fi mediatizat cât mai mult posibil în toate tipurile de media (scrisă, TV, radio, internet);

                Pentru anul 2014, propunem abordarea de către elevi a subtemei „Orhei – străvechi ţinut românesc”, respectiv reflectarea în lucrările acestora a românităţii seculare a acestui ţinut având în vedere următoarele:

–      Orheiul e unul dintre cele mai vechi orașe ale Moldovei. Prima mărturie documentară referitoare la Orhei, pe locul actual, datează din 1554 într-un act emis de către Movilă Voievod. Din 1599 Orheiul este trecut în documentele oficiale ca tîrg, localitatea se dezvoltă devenind un centru al comerțului în regiune, iar unul din proprietarii dughenelor noi apărute este pîrcălabul de atunci al Orheiului, Nicoară Donici. Tîrgul cunoaşte o deosebită înflorire economică în timpul domnitorului Vasile Lupu, care a refăcut lacul Orheiului, a construit poduri, a reamenajat mai multe străzi, a întemeiat lîngă Orhei o „slobozie”, venitul căreia revenea doamnei sale. Vasile Lupu este ctitorul catedralei „Sf. Dumitru”, una din cele 15 ctitorii ale sale. Paul de Alep, care a trecut prin tîrgul Orhei în 1653 scria în jurnalul de călătorie: „casele sînt din piatră şi lemn, iar străzile pavate cu scînduri, cum erau şi la Iaşi”. Pîrcălabii de Orhei au avut un rol important în viața politică și militară a Moldovei, cumulînd funcții militare și administrative. Printre aceștia s-au evidențiat pîrcălabii orheieni din familia Danciul – Durac, care în secolele XVI – XVIII a dat mai multe generații de conducători ai cetății și ținutului Orhei;

–      Orașul Orhei este o localitate cu valori și tradiții culturale bogate, avînd 63 de monumente istorico-memoriale, de artă și arhitectură, dintre care 14 sînt de importanță națională, iar 49 de importanță locală. Dintre acestea amintim:

 • complexul muzeal Orheiul Vechi, al cărui nume  provine de la denumirea localității istorice, orasul medieval Orhei, care a existat pe aceste meleaguri în secolele XV-XVI, denumire evoluată în Orheiul Vechi, după părăsirea așezării date și întemeierea în alt loc a unui oraș nou, cu același nume. Complexul muzeal Orheiul Vechi reprezintă un sistem de monumente istorice și landșafturi naturale amplasate pe promontoriile meandrice, formate de albia Răutului între satele Trebujeni si Butuceni. De o semnificație aparte sunt: cetatea getică, cetatea medievală, feredeul, hanul și biserica, complexele rupestre;ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
 • Catedrala „Sf. Dumitru”, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu a fost construită anterior anului 1638 -1639 pe un promontoriu de la marginea de sud-vest a oraşului.
 • Image
 • monumentul lui Vasile Lupu (sculptor Oscar Han, 1932), de numele căruia sunt legate cele mai importante lucrări de dezvoltare urbană. Statuia de bronz a domnitorului iniţial se afla în centrul localităţii, fiind reinstalată lîngă Catedrala „Sf. Dumitru”,  în anul 1972.
 • .Image
  • Casa memorială „Alexandru Donici” (poet fabulist basarabean);Image
  •     Zona Orheiului se caracterizează prin cel mai bogat fond forestier, reprezentat de Codrii Moldovei.                                                                                                                                                                                                                                                  Având în vedere că ne apropiem cu paşi repezi de sărbătorirea centenarului Unirii Basarabiei cu România, acest eveniment a condus la o atenţie sporită acordată de către societatea civilă şi comunitatea ştiinţifică, ceea ce face ca orice acţiune de informare şi conştientizare a tinerilor în problema Basarabiei şi a reunirii acesteia cu România să fie cu atât mai actuală şi mai legitimă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ca şi finalitate a proiectului, dincolo de actul artistic, ceea ce se doreşte este informarea şi încercarea de apropiere printr-o mai bună cunoaştere reciprocă a românilor de pe ambele maluri ale Prutului (având în vedere că la acest proiect pot participa atât elevi din dreapta cât şi cei din stânga Prutului), se doreşte şi o cristalizare a unui ideal unionist în conştiinţa participanţilor şi conştientizarea faptului că pot participa în mod activ în realizarea dezideratului naţional de aducere a tuturor provinciilor româneşti istorice în graniţele unui stat unic – România.
 • Basarabia e România!

  Contact: Platforma Unionistă Acţiunea 2012 – Bacău,

  Albişteanu Cătălin, tel. 0761406906, 0734669453

  e-mail: bacau.actiunea2012.ro

  bacău.acţiunea2012@gmail.com

Acest articol a fost publicat în Noutăţi. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s